Anime Shaman King อนิเมะดราม่า พลังพิเศษ ตอนที่ 1-64 แปลไทย

ดูแล้ว 0 ครั้ง
7.83

Shaman-King-ชาแมนคิง-ราชันแห่งภูติ

Anime Shaman King อนิเมะดราม่า พลังพิเศษ ตอนที่ 1-64 แปลไทย

เรื่องย่อ ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูต อนิเมะเก่ายอดฮิต เนื้อเรื่องเริ่มจาก ในทุกๆ 500 ปี จะมีการจัดชาแมนไฟท์ และปีนี้ชาแมนไฟท์ได้จัดขึ้นที่ญี่ปุ่น และ อาซาคุระ โย ก็ได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ เหตุผลคือ ต้องการให้โยหยุดการกลับมาของฮาโอ ซึ่งก็คือบรรพบุรุษของโยเมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ คือราชันย์แห่งภูต จุดประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้วก็คือ ต้องการฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมดเพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และตั้งตัวเป็นใหญ่เพื่อครอบครองโลกนี้

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 52 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 53 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 54 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 55 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 56 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 57 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 58 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 59 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 60 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 61 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 62 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 63 พากย์ไทย

Shaman King ชาแมนคิง ตอนที่ 64 พากย์ไทย

Close Banner